An Saothraí

Insíonn An Saothraí scéal spreagúil Parwana, cailín óg ina cónaí san Afganastáin. Nuair a ghabhann an Taliban a hathair, fágtar Parwana, a máthair, a deirfiúr agus a deartháir óg gan saothraí, agus gan dóchas. Sé sin, go dtí go ndéanann Parwana an cinneadh dul faoi bhréagraíocht mar bhuachaill óg, ionas gur féidir léi bia a fháil agus aire a thabhairt dá clann.

An Saothraí tells the inspirational story of Parwana, a young girl living in Afghanistan. When her father is arrested by the Taliban, Parwana, her mother, sister and baby brother are left to fend for themselves, without their breadwinner. That is, until Parwana bravely decides to disguise herself as a young boy, in order to get food and care for her family.

Seo an triú scannán a d’oibríomar le Cartoon Saloon (cé a léirigh Rún an Cheanannais Mhór agus Amhrán na Mara), agus ba mór an onóir é dúinn é a dhéanamh. Stiúrtha ag Nora Twomey, is scannán croiúil, draíochtúil é An Saothraí (The Breadwinner) le Sibéal Ó Corcora i bpríomhpáirt Parwana, Maria Doyle-Kennedy mar a máthair Fattema, Barry Barnes i bpáirt a hathair Nurullah, Honi Ní Chuaig i bpáirt a deirfiúr Soraya agus Áine Ní Laoire mar a cara óg Shauzia. Glacann Cillian Ó Dhonnachadha páirt Idrees, saighdiúir óg leis an Taliban, agus Liam Heffernan mar Razaq. Is é John Sharpson atá i ról Sulayman, deartháir Parwana atá le feiceáil ins na scéalta a insíonn sí dá dearthair óg Zaki.

An Saothraí is the third feature film we’ve worked on with Cartoon Saloon (creators of Rún Cheanannais Mhór and Amhrán na Mara), and it was an honour to work with them once again. Directed by Nora Twomey, An Saothraí (The Breadwinner) is a heartwarming, magical film, featuring Sibéal Corcora as the lead role of Parwana; Maria Doyle-Kennedy as her mother Fattema; Barry Barnes as her father Nurullah, Honi Ní Chuaig as her sister Soraya, and Áine Laoire as Parwana’s young friend, Shauzia. Cillian Ó Donnachadha plays Idrees, a young Taliban soldier, and Liam Heffernan plays Razaq. John Sharpson is Sulayman, Parwana’s brother who features throughout the stories she tells her baby brother Zaki.

Faoi láthair, tá An Saothraí ar fáil le feiscint i roinnt bpictiúrlanna timpeall na tíre. Is féidir an liosta iomlán a fheiceáil anseo, agus an liosta leis na dtaispeántais poiblí atá ar siúl anseo.

An Saothraí is currently available in several cinemas across the country. Full list of cinemas, here. Full list of scheduled screenings, here.

Sna Meáin | In The Media