Mo Shaol Do Shaol

Sraith nua ina bhfuil beirt atá go huile agus go hiomlán éagsúil óna chéile ag babhtáil caitheamh aimsire agus saol ar feadh lá amháin… AGUS tá dúshlán mór le baint amach acu roimh dheireadh an lae.

Tá beirt iomaitheoir nua i ngach aon eagrán agus táimid ag díriú ar an réimse leathan do caitheamh aimsire atá ag daoine óga in Éirinn sa lá atá inniu.Tá gach sórt ruda againn – Judo, Haca Oighir, Cruicéad, Tonnmharcaíocht, Gleacaíocht & neart eile. Seans nach bhfuil spéis dá laghad (nó aon eolas!) ag na hiomaitheoirí faoi na gníomhachtaí nua seo ACH beidh orthu foghlaim go sciobtha – beidh torthaí spleodracha i gceist leis.

Ag teacht go Cúla4 i bhFómhar 2019!

A new series where we take two people who are totally different from one another & make them swap hobbies and lives for a day….AND they have to complete an incredibly difficult challenge before the day is out.

We have two new contestants in every episode and we focus on the wide range of pastimes & hobbies young people in Ireland have today. We have it all – Judo, Ice-Hockey, Cricket, Surfing, Gymnastics & much much more. There is a good chance our contestants will have no interest (or knowledge) in their new hobby but they’ll have to learn quickly! The results will be electrifying.

Coming to Cúla4 in Autumn 2019!