Tá Tiúibíní ag lorg rannpháirtí nua!

An bhfuil suim ag do pháiste físeáin YouTube a chruthú?

Ar chúrsaí spóirt, ealaín, rince, ceol, ainmhithe, cluichí ríomhaire, breagáin nó pé ábhar gur mhaith leo – déanaigí bhur rogha fhéin!

Is cainéal YouTube é Tiúibíní, atá dírithe ar pháiste beag agus mhór, le tacaíocht ó COGG. Táimid ag lorg rannpháirtí nua, agus ba bhreá linn cloisteáil uaibh!

Déan teagmháil linn ag tiuibini@gmail.com, agus scaipígí an scéal!